Agape

Dz 2, 46


«Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach,     spożywali posiłek w radości i prostocie serca.»

Jest to czas, w którym zasiadamy z naszym Panem do wspólnego stołu w duchu jedności i modlitwy. Słuchamy Słowa Bożego, rozważając Je, rozmawiając i jednocząc przy wspólnym posiłku.