Przebieg spotkania

Spotkanie zaczynamy od modlitwy.
Następnie czytamy Słowo Boże z najbliższej niedzieli. Chętni czytają na głos czytania, psalm i Ewangelie, po czym następuje czas ciszy… 

Wierzymy, że cisza jest pełnią Słowa, które dotyka nas i przemienia. To czas na to aby Bóg przemówił do nas bo trudno Go usłyszeć w świecie pełnym hałasu, który jest przepełniony informacjami. 

Po zakończeniu tej chwili w milczeniu następuje czas dzielenia się tym, jak nas to Słowo poruszyło, jak do nas przemówiło. W tym czasie nie przerywamy sobie wypowiedzi, słuchamy z uwaga tego co każdy ma do powiedzenia. 

Jeśli skończyłeś wypowiedź ale nadal trzymasz Pismo Święte w ręku, jest to sygnał dla wszystkich, że jeszcze będziesz chciał coś powiedzieć bo być może, dzielenie któregoś z kolegów w odniesieniu do Słowa, coś ważnego Ci uświadomiło. 

Gdy wszyscy odłożą swoje Pisma Święte, jest to wyraźny znak, że możemy przejść do swobodnej rozmowy a one są przeróżne, od tematów duchowych, kościelnych, poprzez codzienność, problemy  a skończywszy na organizacji wspólnego czasu z dziećmi.

Spotkanie kończyny modlitwa.

Niektórzy, starają się medytacje nad niedzielnym Słowem wprowadzić do swoich rodzin, jeśli się udaje ja zrealizować, chętni dzielą się tym co poruszyło rodziny, jak udało się rozważanie na spotkaniach wspólnoty.