Pielgrzymki

Łk 18, 28-30 – Wówczas rzekł Piotr: «Oto my, opuściwszy swoją własność, poszliśmy za Tobą».  On im odpowiedział: «Zaprawdę, powiadam wam: Nikt nie opuszcza domu lub żony, braci, rodziców lub dzieci dla królestwa Bożego,  żeby nie otrzymał daleko więcej [jeszcze] w tym czasie, a w wieku przyszłym – życia wiecznego».

a. Coroczne piesze pielgrzymki  z Pruszkowa z parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy do Niepokalanowa. Wychodzimy w święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny, tj. 8 grudnia o 4.00 nad ranem, aby zdążyć na Mszę Świętą na godzinę 11.00 w Bazylice. Jest to czas, wspólnej modlitwy, modlitwy w ciszy oraz wspólnych rozmów, z których wychodzimy zawsze bogatsi. (Jeśli święto wypada w ciągu tygodnia, decydujemy wcześniej, czy idziemy w weekend poprzedzający to święto czy w pierwszy weekend po tym święcie)

b. Droga Krzyżowa – na wzór EDK. Wychodzimy wspólnotowo z parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Pruszkowie około 21.00 i idziemy połączeni w modlitwie całą noc. Stacjami drogi krzyżowej są parafie w Pruszkowie i wokół Pruszkowa, takie jak parafia w Brwinowie, Podkowie Leśnej, Nadarzynie czy Komorowie. Wychodzimy zawsze w piątek, który poprzedza Wielki Piątek.