O nas

Jesteśmy wspólnotą, która powstała w odpowiedzi na kryzys męskości w kościele i ojcostwa, spowodowany m.in. nadmierną pracą i nieobecnością mężczyzn w domu. Brak głowy rodziny odbija się na rozwoju nie tylko dzieci ale również w relacjach między małżonkami. Chcemy iść pod prąd, wbrew światowym trendom, w których to skierowanie tylko na osobisty rozwój oraz karierę jest często stawiane na pierwszym miejscu. Nasza wspólnota na pierwszym miejscu stawia Boga, który jest źródłem dobra i chcemy wzrastać w tej świadomości. Bóg jest najlepszym Ojcem, o którym dziś tak często się zapomina. Chcemy słuchać Jego Głosu, iść za Nim aby wzrastać w relacji z Nim ale również dzięki Niemu pogłębiać nasze kompetencje ojcowskie.

Do tego celu służą nam spotkania formacyjne, które odbywają się w każdy czwartek o 19.00 w salce pod plebania w parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Pruszkowie. Na spotkaniach formacyjnych, czytamy i rozważamy Słowo Boże z najbliższej niedzieli. Pozwala nam to lepiej przeżyć Msze święta i bardziej zrozumieć liturgię Słowa.

Poza spotkaniami formacyjnymi, raz w miesiącu staramy się organizować atrakcyjne spotkania z dziećmi tak, aby mogły się integrować, rozwijać, bawić oraz aktywnie i ciekawie spędzać czas. 

Swoją tożsamość odnajdujemy w konkretnych słowach Ewangelii:

J 5, 19-20 – Jezus im mówił: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Syn nie może niczego czynić sam z siebie, jeśli nie widzi Ojca czyniącego. Albowiem to samo, co On czyni, podobnie i Syn czyni.  Ojciec bowiem miłuje Syna i ukazuje Mu to wszystko, co sam czyni, i jeszcze większe dzieła ukaże Mu, abyście się dziwili.