Inicjatywy

Podejmujemy różne działania

Poza spotkaniami formacyjnymi, które odbywają się w każdy czwartek o 19:00, podjęliśmy  się organizacji następujących wydarzeń

WARSZTATY ŚW. JÓZEFA

Mt 25, 40 – „Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili”

Jest to twórczy czas, spędzony z naszymi dziećmi oraz dziećmi z naszej parafii oraz z parafii sąsiadujących. Uczymy najmłodszych poprzez obsługę różnych maszyn, twórczej i zespołowej pracy (np. robiliśmy lampki, świeczniki, szachy od podstaw). W ramach tego czasu, organizujemy zajęcia sportowe, zabawy na świeżym powietrzu a z czasem, pomysłów nam tylko przybywa. Jest to czas, w którym również modlimy się wraz z dziećmi wskazując, dzięki Komu się w tym czasie gromadzimy.

AGAPE

Dz 2, 46 – Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach,     spożywali posiłek w radości i prostocie serca.

Jest to czas, w którym zasiadamy z naszym Panem do wspólnego stołu w Duchu jedności i modlitwy. Słuchamy Słowa Bożego, rozważając Je, rozmawiając i jednocząc przy wspólnym posiłku.

WSPÓLNE WYJAZDY

J 5, 19 – W odpowiedzi na to Jezus im mówił: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam:  Syn nie może niczego czynić sam z siebie, jeśli nie widzi Ojca czyniącego. Albowiem to samo, co On czyni, podobnie i Syn czyni. 

Jest to czas, w którym się organizujemy i wyjeżdżamy wspólnie z dziećmi. Są to zazwyczaj spływy kajakowe, połączone ze spaniem pod namiotami, wspólnym ogniskiem.

PIELGRZYMKI

Łk 18, 28-30 – Wówczas rzekł Piotr: «Oto my, opuściwszy swoją własność, poszliśmy za Tobą».  On im odpowiedział: «Zaprawdę, powiadam wam: Nikt nie opuszcza domu lub żony, braci, rodziców lub dzieci dla królestwa Bożego,  żeby nie otrzymał daleko więcej [jeszcze] w tym czasie, a w wieku przyszłym – życia wiecznego».

  • Coroczne piesze pielgrzymki do Niepokalanowa z Pruszkowa z parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Wychodzimy w święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny, tj. 8 grudnia o 4.00 nad ranem, aby zdążyć na mszę na godzinę 11.00 w bazylice. Jest to czas, wspólnej modlitwy, modlitwy w ciszy oraz wspólnych rozmów, z których wychodzimy bogatsi.(Jeśli święto wypada w ciągu tygodnia, decydujemy wcześniej, czy idziemy w weekend poprzedzający to święto lub w pierwszy weekend po tym święcie.)
  • Droga krzyżowa – na wzór EDK. Wychodzimy wspólnotowo z parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Pruszkowie około 21.00 i idziemy połączeni w modlitwie całą noc. Stacjami drogi krzyżowej są parafie w Pruszkowie i wokół Pruszkowa, takie jak parafia w Brwinowie, Podkowie Leśnej, Nadarzynie czy Komorowie. Wychodzimy zawsze w piątek, który poprzedza Wielki Piątek. 

REKOLEKCJE DLA MĘŻCZYZN

Tes 5, 11 – Dlatego zachęcajcie się wzajemnie i budujcie jedni drugich, jak to zresztą czynicie.

Jeden raz w roku organizujemy rekolekcje wyjazdowe dla mężczyzn ze wspólnoty z których wracamy bogatsi i umocnieni w wierze. Byliśmy m.in w takich miejscach jak Opactwo Benedyktynów w Tyńcu jak również gościliśmy w domu Wspólnoty Życia Archidiecezji Przemyskiej we Wrocance.