Wspólne wyjazdy

J 5, 19


W odpowiedzi na to Jezus im mówił: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam:  Syn nie może niczego czynić sam z siebie, jeśli nie widzi Ojca czyniącego. Albowiem to samo, co On czyni, podobnie i Syn czyni.»

Jest to czas, w którym organizujemy się i wyjeżdżamy wspólnie z dziećmi. Są to zazwyczaj spływy kajakowe, połączone ze zorganizowaniem obozowiska, ogniskiem, długimi rozmowami i spaniem pod namiotami.