Patroni i logo

Patronuje nam

Święta Rodzina

Patronami naszej wspólnoty jest święta Rodzina. W dobie kryzysu rodziny, rozbijanych małżeństw, porzuconych dzieci chcemy pod patronatem Najświętszej Matki, która strzeże naszych rodzin i małżeństw, św. Józefa, który swym cichym przykładem pokazuje jak być wzorem dla dzieci, które Bóg nam powierzył, iść i wypełniać nasze powołanie bycia mężami i ojcami. Pan Jezus, nasz Mistrz, czuwa wraz ze Swoją Matką i św. Józefem nad nami.

Nasi święci Patronowie, są również wpisani w logo naszej wspólnoty. 

Nasz

Logotyp

W lewym dolnym rogu Krzyża, są dwie obrączki złączone literą M – jak Maryja i „małżeństwo”, „Matka” która czuwa nad małżeństwem naszych członków wspólnoty, której oddajemy nasze smutki i radości i której pomocy wzywamy, jako najlepszej orędowniczki.

W prawym dolnym rogu, widzimy św. Józefa, który przede wszystkim JEST z małym Jezusem. Św. Józef jest patronem naszych warsztatów, stąd „Warsztaty św. Jozefa”, na których idąc za przykładem naszego patrona JESTESMY z naszymi dziećmi, spędzając czas zarówno konstruktywnie w sposób twórczy, jak również w formie zabawy i sportu.

W prawym górnym rogu, widzimy ręce złożone, jest to symbol modlitwy, zarówno tej indywidualnej wszystkich członków wspólnoty jak i tej wspólnotowej. W końcu od modlitwy, wszystko się zaczęło. 

W lewym górnym rogu, nazwa naszej wspólnoty, na równi z modlitwa, na której wsłuchujemy się w Głos Ojca, który prowadzi, wskazuje, pokrzepia i umacnia.

Wszystkie te symbole są umieszczone wokół Krzyża, na którym umarł Jezus i przez który, my grzeszni, mamy zbawienie.

Razem te elementy loga są w środku tarczy, bo one wszystkie, stanowią tarcze przed tym co rozbija rodziny, oddziela ojców od dzieci, mężów od żon.