Warsztaty św. Józefa.

Mt 25, 40 – «Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili.»

Jest to twórczy czas, spędzony z naszymi dziećmi oraz dziećmi z naszej parafii, jak również z parafii sąsiadujących. Uczymy najmłodszych poprzez obsługę różnych maszyn, twórczej i zespołowej pracy (np. robiliśmy lampki, świeczniki, szachy od podstaw). W ramach tego czasu organizujemy zajęcia sportowe, zabawy na świeżym powietrzu, a z czasem, pomysłów nam tylko przybywa. Jest to czas, w którym również modlimy się wraz z dziećmi wskazując, dzięki Komu w tym czasie gromadzimy się.